درباره چاپ رسام

چاپ رسام

چاپ رسام

چاپ رسام

با تفکر ترسیم زیباییها، نام رسام درسال۸۷ مبتنی برتجربه ای چندین ساله باتفکری سیستماتیک وبا هدف تجمیع اطلاعات و امکانات به جهت افزایش سرعت وکیفیت صنعتی بنا کردیم ،طی این سال موفق شدیم دستگاه افست ۲ورقی SM 74 هایدلبرگ و پس از آن دستگاه یک ورقی و درپی آن دستگاه برش FL فرانسه را به مجموعه اضافه کنیم.همه ی اینها قدم ابتدائی دررسیدن به هدف بزرگی بود که دراین راستا دستگاه مسطح ۲٫۵ ورقی هایدلبرگ معظم درسال  ۱۳۸۹  به امکانات ما پیوست.اکنون صدای دلنشین تنفس آن را هر روز میشنویم و از برکت وجودش چاپها تبدیل به جعبه و محصولات دیگر میشود . هدف  بعدیکه هرروزمنتظربودیم تادستگاه افست رانقش زند، درسال  ۱۳۹۰ به نتیجه رسید و واحدلیتوگرافی تاسیس شد.یکی از غولهای صنعت چاپ دستگاه چهار رنگ است که همزمان چهار رنگ راچاپ می کند. و دستگاه افست  چهاررنگ دو ورقی ساکورائی مدل ۲۰۰۴  درسال ۱۳۹۱به خانواده چاپ رسام پیوست .سال ۱۳۹۲ بودکه مشتریان فقط بافکرداشتن یک محصول چاپی می آمدندودرواحدطراحی فکرشان تبدیل به گرافیک می شد. سعی و آرزوی موسسین و مدیران چاپ رسام یادخوشی است ازهمکاری و رضایت مشتریان یعنی رسیدن به هدف مطلوب. به واقع مشتری راضی سرمایه ای ماندگاربرای هرکارآفرینی است .حال ماهمه ی نیازهای مشتری رامیدانیم.

کلمات کلیدی


جدیدترین محصولات


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس چاپ رسام

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-آذربایجان شرقی-تبریز-شهرک رجایی جنوبی - روبروی بانک ملی

موبایل : 09143116786

تلفن : 041-34206090, 041-34212122

وب سایت : www.rasamprint.ir


جستجو

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09143116786

تلفن : 041-34206090, 041-34212122

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.rasamprint.ir